Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hè 2017
Ngày đăng 08/09/2017 | 09:26 | Lượt xem: 4706

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 04/8/2017, ngày 11/8/2017 Phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền phối hợp với Ban tuyên giáo Quận uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, Tiểu học, THCS, TTDN&GDTX quận tại trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng.


Trong thời gian 01 ngày các cán bộ giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, Tiểu học, THCS, TTDN&GDTX quận đã được giảng viên chia sẻ, bồi dưỡng về các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết TU 5(khoá 12), những vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và của thành phố, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp  vào công tác quản lý, giảng dạy. Hội nghị cũng tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục  quốc dân một số vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Việc tuyên truyền , bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.