Trang chủ

Giới thiệu

Thông tin người phát ngôn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 15/05/2017 | 08:35 | Lượt xem: 3962
Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; Phòng Giáo dục và Đào...

Tổ mầm non

Ngày đăng 16/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 606
1. Phó Trưởng phòng:               Vũ Thị Hà Sinh...

Tổ văn phòng

Ngày đăng 16/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 626
1. Trưởng phòng:                     Lương Văn Thuấn Sinh...

Tổ THCS

Ngày đăng 15/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 637
1. Phó Trưởng phòng:              Trần Thị Hồng Hiệp Sinh...

Tổ Tiểu học

Ngày đăng 15/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 603