Trang chủ

Hoạt động ngành

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018
Ngày đăng 08/09/2017 | 09:31 | Lượt xem: 4627

Năm học 2016-2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXII; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động số 29-CTr/QU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;Chỉ thị số 07 ngày 25  tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND quận về nhiệm vụ  năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện; ngành giáo dục quận đã tập trung thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra.

Để đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017,  chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân đạt đc những kết quả đó nhằm rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong năm học tới; cũng như định hướng  những chỉ tiêu lớn,  những giải pháp cơ bản cho các nhà trường để  trên cơ sở đó các nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, ngày 28/8/2017  thực hiện kế hoạch số 136/KH –UBND ngày  26/ 7 /2017 của UBND quận Ngô Quyền,  PGDĐT quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.  Đến dự buổi hội nghị, có Đ/c Đỗ Văn Lợi - Phó GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đ/c Nguyễn Xuân Phi - Thành ủy viên - Bí thư Quận uỷ - CT HĐND quận và các đ/c lãnh đạo HĐND - UBND, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc quận. các đ/c lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT quận,  các đ/c Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường MN, tiểu học, THCS,  TT GDNN-GDTX thuộc quận.

 
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 do đồng chí Lương Văn Thuấn –Trưởng phòng GD&ĐT trình bày. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 những thuận lợi khó khăn, những kết quả đạt được cũng như  những tồn tại hạn chế ở các mặt giáo dục. Báo cáo cũng tập trung đưa ra phương hướng nhiệm vụ của  năm học 2017-2018, những chỉ tiêu chính cho các bậc học, cũng như những nhiệm vụ và giải pháp để đạt được chỉ tiêu đề ra.Tham luận của đại diện các bậc học

Sau phần ý kiến tham luận của đại diện các bậc học là ý kiến phát biểu của đ/c  Đỗ Văn Lợi –PGĐ Sở GD&ĐT, đ/c Khúc Văn Phung – Phó Chủ tịch UBND quận.


Đ/c Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo hội nghị


Đ/c Khúc Văn Phung - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo hội nghị

 
Trao thưởng Cờ thi đua xuất sắc, Danh hiệu tập thể LĐXS và Bằng khen của UBND thành phố
 
Hội nghị kết thúc với sự thống nhất với về chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
 
Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng GD&ĐT