Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Thông tin người phát ngôn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 15/05/2017 | 08:35 | Lượt xem: 2543

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cung cấp thông tin người phát ngôn của cơ quan như sau:

- Họ và tên: Lương Văn Thuấn

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0225.3836.645 - 0912.402.415
- Email: luongvanthuan@ngoquyen.edu.vn