Trang chủ

Tin tức THCS

Chuyên đề bồi dưỡng HSG cấp THCS năm học 2015 - 2016
Ngày đăng 07/12/2015 | 02:58 | Lượt xem: 5786

Trong giáo dục, công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân tài là một yêu cầu quan trọng và bức thiết. Nó chứng tỏ sự quan tâm của ngành với việc phát huy tiềm năng trí tuệ của trẻ và trở thành một đòi hỏi quan trọng cho việc đánh giá chất lượng giáo dục. Ngày 26/11/2015, PGD&ĐT quận Ngô Quyền đã tổ chức buổi bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa trong toàn quận với chuyên đề: “Bồi dưỡng Học sinh giỏi” tại trường THCS Chu Văn An.

Tham gia đóng góp cho chuyên đề là các báo cáo của các giáo viên trường THCS Chu Văn An - những giáo viên có những thành tích, kinh nghiệm trong công tác HSG cũng như những giáo viên trẻ đang trên con đường bồi dưỡng học sinh giỏi như:

+ GV Bùi Đức Thinh - Bộ môn Toán với chuyên đề: "Sử dụng tính chẵn lẻ trong giải toán số học".

+ GV Nguyễn Danh Trường -  Bộ môn Lý với chuyên đề: "Phát triển bài tập về gương phẳng".

+ GV Đào Diệu Oanh - Bộ môn Hóa với chuyên đề: "Tính chất của kiềm với Oxit axít".

Với các đề tài trên, các giáo viên đã chia sẻ phương pháp giảng dạy đào tạo bồi dưỡng HSG của mình và nhà trường với các giáo viên trong toàn quận. Buổi bồi dưỡng đã đem lại bài học kinh nghiệm quý báu cho giáo viên toàn quận. Hứa hẹn sẽ mang lại thành tích cao cho công tác bồi dưỡng HSG ở những năm học tới, góp phần nâng cao thành tích công tác HSG của giáo dục quận nhà.